Historie

Historie

Prehistorische sporen

Al eeuwen voor de jaartelling was het gebied bewoond. In Parc Zaarderheiken zijn de sporen daarvan nog steeds zichtbaar. Bijzonder toch?

Wist je dat er een groep van circa 60 grafheuvels lange tijd verborgen lagen in het bos? Dit is ook wel de meest opzienbarende ontdekking van Parc Zaarderheiken. Deze grafheuvelgroep wordt daarom gedurende een aantal jaren onderzocht door de Universiteit Leiden. Er wordt zelfs gefluisterd dat er een vorstengraf ligt…

Grootste concentratie grafmonumenten in de regio

Op de Brightlands Campus Greenport Venlo liggen de resten van een tweede grafheuvelgroep. Het gevonden aardewerk wijst er op dat beide begraafplaatsen in de Vroege IJzertijd (800 tot 500 jaar voor Christus) in gebruik waren. Daarna werd Parc Zaarderheiken lange tijd niet meer gebruikt.

In de Late Middeleeuwen (1250-1500 na Christus) vestigden zich een aantal boeren in ontginningshoeven. De akkers en weidegronden vormden zich tot eilanden in een groot heideterrein. Vanaf 1800 verscheen er steeds meer bos. Het gebied ontwikkelde zich tot het huidige aantrekkelijke mozaïeklandschap waarin akkers en bossen elkaar afwisselen. Een mooie verschijning!

Bovenstaande foto’s geven een sfeerbeeld van de historie van Parc Zaarderheiken. Voor meer informatie over de plannen en planning met betrekking tot archeologische afgravingen, verwijzen we je graag naar ontwikkelingen.